Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

17 травня 2018 / 17 мая 2018 / 2018-05-17
Британський інститут стандартів (BSI) в травні опублікував карту переходу на нову версію стандарту ISO 50001 / Британский институт стандартов (BSI) в мае опубликовал карту перехода на новую версию стандарта ISO 50001

7 травня 2018 / 7 мая 2018 / 2018-05-07
Новий керівний документ Американського інституту нафти - Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" був опублікований 7 травня 2018 року / Новый руководящий документ Американского института нефти - Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" был опубликован 7 мая 2018 года / New API Advisory 11 "API Monogram Manufacturing Requirements, Manufacturing Capabilities, and updated Licensing Agreement" was published on 7th May, 2018

4 травня 2018 / 4 мая 2018 / 2018-05-04
Запрошуємо на наш тренінг у червні: "Аудити охорони праці на підприємстві". Цей тренінг проводиться в рамках перепідготовки/підвищення кваліфікації фахівців з охорони праці та внутрішніх аудиторів підприємства / Приглашаем на наш тренинг в июне: "Аудиты охраны труда на предприятии". Этот тренинг проводится в рамках переподготовки/повышения квалификации специалистов по охране труда и внутренних аудиторов предприятия

3 травня 2018 / 3 мая 2018 / 2018-05-03
Американський інститут нафти (АРІ): створена онлайн-платформа для доступу до стандартів та специфікацій / Американский институт нефти (API): создана онлайн-платформа для доступа к стандартам и спецификациям / API: Online Platform for Accessing to Standards and Specifications has been developed

30 квітня 2018 / 30 апреля 2018 / 2018-04-30
Після того як GFSI в кінці березня опублікувала документи версії 7.2, FSSC 22000 у квітні опублікувала нові керівні документи щодо зниження харчового шахрайства, а також щодо захисту харчових продуктів (New guidance documents on Food Fraud Mitigation and Food Defense) / После того как GFSI в конце марта опубликовала документы версии 7.2, FSSC 22000 в апреле опубликовала новые руководящие документы относительно снижения пищевого мошенничества, а также относительно защиты пищевых продуктов (New guidance documents on Food Fraud Mitigation and Food Defense)

26 квітня 2018 / 26 апреля 2018 / 2018-04-26
Американський інститут нафти (АРІ) опублікував у квітні 46-ту ред. API Spec 5L. Термін введення в дію - 1 листопада 2018 року. Нові вимоги мають бути включені в СМЯ та персонал повинен пройти підготовку / Американский институт нефти (API) опубликовал в апреле 46-ю ред. API Spec 5L. Срок введения в действие - 1 ноября 2018 года. Новые требования должны быть включены в СМК и персонал должен пройти подговку / 46th Edition of API Specification 5L, Line Pipe, has been published

25 квітня 2018 / 25 апреля 2018 / 2018-04-25
Запрошуємо компанії нафтогазового сектору на наш консультаційний семінар: "API - стандарти Американського інституту нафти", який відбудеться у Львові 1-го червня 2018 року / Приглашаем компании нефтегазового сектора на наш консультационный семинар: "API - стандарты Американского института нефти", который будет проходить во Львове 1-го июня 2018 года

23 квітня 2018 / 23 апреля 2018 / 2018-04-23
28-е квітня - Всесвітній день охорони праці. Тема Всесвітнього дня охорони праці в 2018-му році: "Охорона праці: молоді робітники особливо вразливі" / 28-е апреля - Всемирный день охраны труда. Тема Всемирного дня охраны труда в 2018-м году: "Охрана труда: молодые работники особенно уязвимы"

20 квітня 2018 / 20 апреля 2018 / 2018-04-20
Запрошуємо сервісні компанії нафтогазового сектору (бурові, експлуатаційні, ремонтні, інжинірингові) на наш семінар: "API Spec Q2 - Система менеджменту якості нафтогазової компанії за вимогами API Spec Q2". Семінар відбудеться у Львові з 28-го по 30-е травня 2018 року. API Spec Q2 - стандарт Американського інституту нафти. СМЯ по цьому стандарту підтверджує високу компетентність та надійність сервісної компанії нафтогазового сектору. Виконання вимог API Spec Q2 необхідно не лише для робіт на зовнішніх ринках, а і на внутрішньому ринку / Приглашаем сервисные компании нефтегазового сектора (буровые, эксплуатационные, ремонтные, инжиниринговые) на наш семинар: "API Spec Q2 - Система менеджмента качества нефтегазовой компании по требованиям API Spec Q2". Семинар будет проходить во Львове с 28-го по 30-е мая 2018 года. API Spec Q2 - стандарт Американского института нефти. СМК по этому стандарту подтверждает высокую компетентность и надежность сервисной компании нефтегазового сектора. Выполнение требований API Spec Q2 нужно не только для работ на внешних рынках, но и на внутреннем рынке

16 квітня 2018 / 16 апреля 2018 / 2018-04-16
12-го квітня IATF опубліковані санкціоновані інтерпретації (пояснення) до IATF 16949:2016, а саме до пп. 7.1.5.3.2 та 8.5.6.1.1. Вони вводяться в дію з червня 2018 р. Підприємства та сертифікаційні органи мають враховувати цю публікацію IATF / 12-го апреля IATF опубликованы санкционные интерпретации (объяснения) к IATF 16949:2016, а именно к пп. 7.1.5.3.2 и 8.5.6.1.1. Они вводятся в действие с июня 2018 года. Предприятия и сертификационные органы должны учитывать эту публикацию IATF

12 квітня 2018 / 12 апреля 2018 / 2018-04-12
На початку квітня опубліковано 46 редакцію API Spec 5L "
Specification for Line Pipe". Ця редакція вступить в силу з 1-го листопада 2018 року та з цієї дати аудити будуть проводитися тільки згідно нових вимог. Про зміни можна прочитати тут / В начале апреля опубликована 46-ая редакция API Spec 5L "Specification for Line Pipe". Эта редакция вступит в силу с 1-го ноября 2018 года и с этой даты аудиты будут проводиться только по новым требованиям. Об изменениях можно прочитать здесь

10 квітня 2018 / 10 апреля 2018 / 2018-04-10
Запрошуємо в травні на новий тренінг: "Пригодницький туризм. Організація. Забезпечення безпеки" / Приглашаем в мае на новый тренинг: "Приключенческий туризм. Организация. Обеспечение безопасности"

2 квітня 2018 / 2 апреля 2018 / 2018-04-02
Підготований до публікації та вже скоро вийде міжнародний стандарт ISO 21001 "Educational organizations -- Management systems for educational organizations -- Requirements with guidance for use" / Подготовлен к публикации и уже скоро выйдет международный стандарт ISO 21001 "Educational organizations -- Management systems for educational organizations -- Requirements with guidance for use"

21 березня 2018 / 21 марта 2018 / 2018-03-21
Американський інститут нафти (АРІ) 14 березня цього року опублікував нову інструкцію (FM-112 "Audit Response Instructions") по відповідям на виявлені при аудиті невідповідності. В інструкції написано, що відповідь організації на кожну невідповідність аудиту повинна містити чотири компоненти, а саме: 1. Корекція; 2. Аналіз кореневих причин; 3. Коригуючі дії; 4. Докази. Інструкція детально пояснює дії по кожному компоненту. Зкачати інструкцію можна - тут / Американский институт нефти (API) 14 марта с.г. опубликовал новую инструкцию (FM-112 "Audit Response Instructions") по ответам на обнаруженные при аудите несоответствия. В инструкции написано, что ответ организации на каждое несоответствие аудита должен содержать четыре компонента, а именно: 1. Коррекция; 2. Анализ корневых причин; 3. Корректирующие действия; 4. Доказательства. Инструкция подробно объясняет действия по каждому компоненту. Скачать инструкцию можно - здесь

19 березня 2018 / 19 марта 2018 / 2018-03-19
Зміни у двох важливих Законах України з 04.04.2018 - до уваги підприємств, які здійснюють виробництво та/або обіг харчових продуктів, інших об’єктів санітарних заходів та/або кормів, у тому числі ввезення (пересилання) на митну територію України харчових продуктів та/або кормів / Изменения в двух важных Законах Украины с 04.04.2018 - вниманию предприятий, которые осуществляют производство и/или оборот пищевых продуктов, других объектов санитарных мероприятий и/или кормов, в том числе ввоза (пересылки) на таможенную територию Украины пищевых продуктов и/или кормов


13 березня 2018 / 13 марта 2018 / 2018-03-13
В березні цього року автомобілебудівники продовжили публікувати свої клієнтські специфічні вимоги - Customer Specific Requirements (CSR).
Тут CSR для групи FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018 / В марте этого года автомобилестроители продолжили публиковать свои клиентские специфические требования - Customer Specific Requirements (CSR). Тут CSR для группы FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018


12 березня 2018 / 12 марта 2018 / 2018-03-12
Опубліковано ISO 45001 / Опубликован ISO 45001


7 березня 2018 / 7 марта 2018 / 2018-03-07
Нова редакція (5-та) стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF 16949 опублікована 1-го березня / Новая редакция (5-я) стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF 16949
опубликована 1-го марта

5 березня 2018 / 5 марта 2018 / 2018-03-05
Наш новий семінар по СМЯ нафтогазової компанії: "
ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам" / Наш новый семинар по СМК нефтегазовой компании: "ISO/TS 29001 Система менеджмента качества нефтегазовой компании по новым требованиям"

1 березня 2018 / 1 марта 2018 / 2018-03-01
В технічному комітеті ISO/TC 67 з 21 грудня 2017 (по 16 травня 2018) проходить голосування по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт суттєво відрізняється від попередньої версії (2018 р.). Базовий стандарт, як і раніше ISO 9001, але суттєво змінені додаткові вимоги для СМЯ. В Додатку А пояснюється нова структура стандарту, термінологія, концепція. В Додатку В наведено стандарти по управління якістю та СМЯ. Додаток С присвячено процесам управлінню ризиком та процесам оцінки відповідності. В Додатку 1 наведено приклади діяльності щодо оцінки відповідності з використанням ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services" / В техническом комитете ISO/TC 67 с 21 декабря 2017 (по 16 мая 2018) проходит голосование по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт существенно отличается от предыдущей версии (2018 г.). Базовый стандарт, как и ранее ISO 9001, но существенно изменены дополнительные требования для СМК. В Приложении А объясняется новая структура стандарта, терминология, концепция. В Приложении В приведены стандарты по управлению качеством и СМК. Приложение С посвящено процессам управления риском и процессам оценки соответствия. В Приложении 1 приведены примеры деятельности по оценке соответствия с использованием ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services"


АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"Аудити охорони праці на підприємстві"
"API - стандарти Американського інституту нафти"
"
ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам"

"
API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"

"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"

"Новий ISO 14001:2015" /
"Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.