Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

21 лютого 2017 / 21 февраля 2017 / 2017-02-21
Багато нових вимог та змін до існуючих вимог в стандарті IATF 16949:2016. Про це говоритимемо на нашому семінарі / Много новых требований и изменений к существующим требованиям в стандарте IATF 16949:2016. Об этом поговорим на нашем семинаре

17 лютого 2017 / 17 февраля 2017 / 2017-02-17
Очевидно, що новий Додаток 2 (Addendum 2) до API Spec Q1 може бути опублікований вже в березні-квітні 2017 року. В ньому є деякі суттєві зміни до діючої версії стандарту / Очевидно, что новое Дополнение 2 (Addendum 2) к API Spec Q1 может быть опубликовано уже в марте-апреле 2017 года. В нем есть некоторые существенные изменения к действующей версии стандарта

15 лютого 2017 / 15 февраля 2017 / 2017-02-15
Суттєві зміни є у вимогах FSCC 22000 (версія 4, діє з січня 2017 року). Обговорюємо їх з зацікавленими та вносимо відповідні зміни в СМ / Существенные изменения есть в требованиях FSCC 22000 (версия 4, действует с января 2017 года). Обговариваем их с заинтересованными и вносим соответствующие изменения в СМ

9 лютого 2017 / 9 февраля 2017 / 2017-02-09
Ще один наш замовник успішно пройшов сертифікацію інтегрованої системи менеджменту за вимогами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007 / Еще один наш заказчик успешно прошел сертификацию интегрированной системы менеджмента по требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007

2 лютого 2017 / 2 февраля 2017 / 2017-02-02
Продовжуємо консультування щодо впровадження нових вимог FSSC (ver.4, January 2017) / Продолжаем консультирование по внедрению новых требований FSSC (ver.4, January 2017)

20 січня 2017 / 20 января 2017 / 2017-01-20
Документована інформація по ISO 14001:2015 / Документированная информация по ISO 14001:2015

16 січня 2017 / 16 января 2017 / 2017-01-16
Прийняли участь та отримали подяку за обговорення проекту стандарту: "BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations – Guide" / Приняли участие и получили благодарность за обсуждение проекта стандарта: "BS 8001 Framework for implementing the principles of the circular economy in organizations – Guide"

14 січня 2017 / 14 января 2017 / 2017-01-14
Опубліковано стандарт: GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Ми раді вітати вихід цього нового стандарту в сфері охорони праці та здоров'я працівників / Опубликован стандарт: GRI 403: OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY. Мы рады приветствовать выход этого нового стандарта в сфере охраны труда и здоровья работников

10 січня 2017 / 10 января 2017 / 2017-01-10
Продовжуємо консультування підприємств в сферах автомобільної, нафтогазової, харчової та медичної промисловості як в Україні, так і за її межами / Продолжаем консультирование предприятий в сферах автомобильной, нефтегазовой, пищевой и медицинской промышленности как в Украине, так и за ее пределами

27 грудня 2016 / 27 декабря 2016 / 2016-12-27
ЕКТЦ "ВАТТ" іноді отримує листи, що сертифікаційний орган забороняє присутність зовнішніх консультантів на аудиті. Сертифікаційний орган не може заборонити присутність зовнішніх консультантів, тому що він порушить п.9.2.2.2 стандарту ISO/IEC 17021-1:2015 / ЭКТЦ "ВАТТ" иногда получает письма о том, что сертификационный орган запрещает присутствие внешних консультантов на аудите. Сертификационный орган не может запретить присутствие внешних консультантов, потому что он нарушит п.9.2.2.2 стандарта ISO/IEC 17021-1:2015

26 грудня 2016 / 26 декабря 2016 / 2016-12-26
Очікуйте незабаром наш новий консультаційний семінар по застосуванню вимог FSSC 22000 (четверта версія) / Ожидайте вскоре наш новый консультационный семинар по применению требований FSSC 22000 (четвертая версия)

23 грудня 2016 / 23 декабря 2016 / 2016-12-23
З 1-го січня 2017 року буде діяти нова, четверта версія міжнародної схеми сертифікації безпечності харчових продуктів/кормів/СМЯ - FSSC 22000. Всі матеріали четвертої версії є у вільному доступі тут / С 1-го января 2017 года будет действовать новая, четвертая версия международной схемы сертификации безопасности пищевых продуктов/кормов/СМК - FSSC 22000. Все материалы четвертой версии есть в свободном доступе здесь

20 грудня 2016 / 20 декабря 2016 / 2016-12-20
На допомогу екологу підприємства: калулятор розрахунку відходів є тут / На помощь экологу предприятия: калькулятор расчета отходов есть здесь

14 грудня 2016 / 14 декабря 2016 / 2016-12-14
Продовжуємо роботи по підготовці до сертифікації з FSSC 22000 / Продолжаем работы по подготовке к сертификации по FSSC 22000

30 листопада 2016 / 30 ноября 2016 / 2016-11-30
Документована інформація по ISO 9001:2015 / Документированная информация по ISO 9001:2015

22 листопада 2016 / 22 ноября 2016 / 2016-11-22
Друга редакція Стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF16949 опублікована 21 листопада 2016 / Вторая редакция Стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF16949 опубликована 21 ноября 2016 / Second revision of Transition Strategy from ISO/TS 16949 to IATF 16949 was published (November 21, 2016) on the IATF Global Oversight website

18 листопада 2016 / 18 ноября 2016 / 2016-11-18
Внесли нашу пропозицію в API по API Q1 Addendum 2, який готується до виходу та внесе зміни в API Spec Q1 (9-та ред.) /
Внесли наше предложение в API по API Q1 Addendum 2, который готовится к выходу и внесет изменения в API Spec Q1 (9-я ред.) / We made our proposal to the API on API Q1 Addendum 2, which is preparing to publication and make changes to the API Spec Q1 (9th Edition)

9 листопада 2016 / 9 ноября 2016 / 2016-11-09
Прийняли участь та отримали подяку за пропозиції до проекту стандарту: "BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system" / Приняли участие и получили благодарность за предложения к проекту стандарта:
"BS 10012:2017 Data protection – Specification for a personal information management system"
4 листопада 2016 / 4 ноября 2016 / 2016-11-04
Новий консультаційний семінар "ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016" / Новый консультационный семинар "ISO 9001:2015. Переход на новую версию стандарта с учетом ISO/TS 9002:2016"

3 листопада 2016 / 3 ноября 2016 / 2016-11-03
Як перейти на нову версію ISO 9001:2015, використовуючи ISO/TS 9002:2016 - наш новий семінар. Слідкуйте за нашими новинами / Как перейти на новую версию ISO 9001:2015, используя ISO/TS 9002:2016 - наш новый семинар. Следите за нашими новостями

1 листопада 2016 / 1 ноября 2016 / 2016-11-01
Настанова по застосуванню ISO 9001:2015 введена 01.11.2016: ISO/TS 9002:2016 Quality management systems -- Guidelines for the application of ISO 9001:2015 / Руководство по применению ISO 9001:2015 введено 01.11.2016 / ISO/TS 9002, Guidelines for the application of ISO 9001:2015, gives clause-by-clause guidance and examples to enable users, regardless of the size of the organization, to implement their own quality management system

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ", 2003-2017
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.