Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

22 серпня 2016 / 22 августа 2016 / 2016-08-22
Новий стандарт IATF 16949:2016 замінить ISO/TS 16949:2009. Настанова з переходу від ISO/TS 16949:2009 до IATF 16949:2016 опубликовано тут / Новый стандарт IATF 16949:2016 заменит ISO/TS 16949:2009. Руководство по переходу от ISO/TS 16949:2009 к IATF 16949:2016 опубликовано здесь

8 серпня 2016 / 8 августа 2016 / 2016-08-08
Прийняли участь та отримали подяку за обговорення проекту стандарту ISO/DIS 10007 Quality management systems -- Guidelines for configuration management / Приняли участие и получили благодарность за обсуждение проекта стандарта ISO/DIS 10007 Quality management systems -- Guidelines for configuration management

1 серпня 2016 / 1 августа 2016 / 2016-08-01
Продовжуємо консультування підприємств з питань виконання вимог для виходу на нові ринки / Продолжаем консультирование предприятий по вопросам выполнения требований для выхода на новые рынки

29 липня 2016 / 29 июля 2016 / 2016-07-29
В.В.Тихоненко у серпні цього року прийматиме участь та виступить з доповіддю на інвестиційному саміті / В.В.Тихоненко в августе с.г. примет участие и выступит с докладом на инвестиционном саммите

25 липня 2016 / 25 июля 2016 / 2016-07-25
В.В.Тихоненко прийняв участь в засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В.Тихоненко принял участие в заседании Совета по аккредитации НААУ

21 липня 2016 / 21 июля 2016 / 2016-07-21
Проведено корпоративний тренінг з управління ризиками підприємства / Проведен корпоративный тренинг по управлению рисками предприятия

7 липня 2016 / 7 июля 2016 / 2016-07-07
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує допомагати своїм замовникам вдосконалювати діяльність з управління ризиками (Risk management) та планування дій в нештатних ситуаціях (Contingency planning) / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает помогать своим заказчикам совершенствовать деятельность по управлению рисками (Risk management) и планированию действий в нештатных ситуациях (Contingency planning)

6 липня 2016 / 6 июля 2016 / 2016-07-06
Добре написано у Американського інституту нафти про перехід на нову версію ISO 9001:2015. Також там є відповіді на найбільш цікаві запитання від сертифікованих компаній, у тому числі по API Spec Q1 / Хорошо написано у Американского института нефти о переходе на новую версию ISO 9001:2015. Также там есть ответы на наиболее интереные вопросы от сертифицированных компаний, в том числе по API Spec Q1

29 червня 2016 / 29 июня 2016 / 2016-06-29
Представник ЕКТЦ "ВАТТ" брав участь та одержав лист подяки від BSI за участь в обговоренні проекту стандарту: EN 16991 "Risk based inspection framework (RBIF)" / Представитель ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие и получил благодарственное письмо от BSI за участие в обсуждении проекта стандарта: EN 16991 "Risk based inspection framework (RBIF)"

22 червня 2016 / 22 июня 2016 / 2016-06-22
В.В.Тихоненко взяв участь в засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В.Тихоненко принял участие в заседании Совета по аккредитации НААУ

20 червня 2016 / 20 июня 2016 / 2016-06-20
Внесли пропозицію до BSI щодо розгляду проекту стандарта ISO/DIS 22316 "Societal security - Organizational resilience - Principles and guidelines" / Внесли предложение в BSI по рассмотрению проекта стандарта ISO/DIS 22316 "Societal security - Organizational resilience - Principles and guidelines"

16 червня 2016 / 16 июня 2016 / 2016-06-16
В.В.Тихоненко прийматиме участь у засіданні Ради з акредитації НААУ 22 червня 2016 року / В.В.Тихоненко примет участие в заседании Совета по аккредитации НААУ 22 июня 2016 года

15 червня 2016 / 15 июня 2016 / 2016-06-15
ЕКТЦ "ВАТТ" продовжує консультації з впровадження вимог API Spec Q1 та специфікацій АРІ на продукцію / ЭКТЦ "ВАТТ" продолжает консультации по внедрению требований API Spec Q1 и спецификаций API на продукцию

10 червня 2016 / 10 июня 2016 / 2016-06-10
ЕКТЦ "ВАТТ" провів ще один корпоративний тренінг для спеціалістів підприємства з виконання вимог API Spec Q1 (9th ed.) / ЭКТЦ "ВАТТ" провел еще один корпоративный тренинг для специалистов предприятия по выполнению требований API Spec Q1 (9th ed.)

5 червня 2016 / 5 июня 2016 / 2016-06-05
IATF - Міжнародна група автомобільної промисловості опублікувала план переходу для СМЯ тех підприємств, які сертифіковані по ISO/TS 16949:2009 / IATF - Международная группа автомобильной промышленности опубликовала план перехода для СМК тех предприятий, которые сертифицированы по ISO/TS 16949:2009

28 травня 2016 / 28 мая 2016 / 2016-05-28
Представник ЕКТЦ "ВАТТ" брав участь та одержав лист подяки від BSI за участь в обговоренні проекту стандарту: ISO 20700 "Guidelines for management consultancy services" / Представитель ЭКТЦ "ВАТТ" принял участие и получил благодарственное письмо от BSI за участие в обсуждении проекта стандарта: ISO 20700 "Guidelines for management consultancy services"

23-25 травня 2016 / 23-25 мая 2016 / 2016-05-23--25
ЕКТЦ "ВАТТ" провів корпоративний тренінг та надав консультаційну допомогу з питань управління ризиками якості та постачань продукції в СМЯ (з використанням вимог ISO 9001:2015, API Spec Q1, ISO 31000, IEC/ISO 31010) / ЭКТЦ "ВАТТ" провел консультационный тренинг и предоставил консультационную помощь по вопросам управления рисками качества и поставок продукции в СМК (с использованием требований ISO 9001:2015, API Spec Q1, ISO 31000, IEC/ISO 31010)

10 травня 2016 / 10 мая 2016 / 2016-05-10
Американський інститут нафти вже планує перегляд 9-ї редакції API Spec Q1 / Американский институт нефти уже планирует пересмотр 9-й редакции API Spec Q1

5 травня 2016 / 5 мая 2016 / 2016-05-05
Ключові показники діяльності (КРІ) в СМЯ по новим стандартам - наш новий тренінг / Ключевые показатели деятельности (KPI) в СМК по новым стандартам - наш новый тренинг

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

Дизайн та підтримка сайту ТОВ "ВАТТ", 2003-2016
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Cемінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Система менеджменту якості за вимогами стандарту Американського інституту нафти API Spec Q1 (9-те видання, 2013 р.) та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1 та ISO 19011:2011"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві" / "Охрана окружающей среды, здоровья и труда на фармацевтическом (биотехнологическом) производстве"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.