Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

13 березня 2018 / 13 марта 2018 / 2018-03-13
В березні цього року автомобілебудівники продовжили публікувати свої клієнтські специфічні вимоги - Customer Specific Requirements (CSR).
Тут CSR для групи FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018 / В марте этого года автомобилестроители продолжили публиковать свои клиентские специфические требования - Customer Specific Requirements (CSR). Тут CSR для группы FCA (EMEA/LATAM Regions): CUSTOMER-SPECIFIC REQUIREMENTS for IATF 16949:2016 Revision 02 - March 1st, 2018


12 березня 2018 / 12 марта 2018 / 2018-03-12
Опубліковано ISO 45001 / Опубликован ISO 45001


7 березня 2018 / 7 марта 2018 / 2018-03-07
Нова редакція (5-та) стратегії переходу від ISO/TS 16949 до IATF 16949 опублікована 1-го березня / Новая редакция (5-я) стратегии перехода от ISO/TS 16949 к IATF 16949
опубликована 1-го марта

5 березня 2018 / 5 марта 2018 / 2018-03-05
Наш новий семінар по СМЯ нафтогазової компанії: "
ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам" / Наш новый семинар по СМК нефтегазовой компании: "ISO/TS 29001 Система менеджмента качества нефтегазовой компании по новым требованиям"

1 березня 2018 / 1 марта 2018 / 2018-03-01
В технічному комітеті ISO/TC 67 з 21 грудня 2017 (по 16 травня 2018) проходить голосування по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт суттєво відрізняється від попередньої версії (2018 р.). Базовий стандарт, як і раніше ISO 9001, але суттєво змінені додаткові вимоги для СМЯ. В Додатку А пояснюється нова структура стандарту, термінологія, концепція. В Додатку В наведено стандарти по управління якістю та СМЯ. Додаток С присвячено процесам управлінню ризиком та процесам оцінки відповідності. В Додатку 1 наведено приклади діяльності щодо оцінки відповідності з використанням ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services" / В техническом комитете ISO/TC 67 с 21 декабря 2017 (по 16 мая 2018) проходит голосование по проекту стандарта ISO/DIS 29001 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations". Стандарт существенно отличается от предыдущей версии (2018 г.). Базовый стандарт, как и ранее ISO 9001, но существенно изменены дополнительные требования для СМК. В Приложении А объясняется новая структура стандарта, терминология, концепция. В Приложении В приведены стандарты по управлению качеством и СМК. Приложение С посвящено процессам управления риском и процессам оценки соответствия. В Приложении 1 приведены примеры деятельности по оценке соответствия с использованием ISO/TR 13881:2000 "Petroleum and natural gas industries - Classification and conformity assessment of products, processes and services"


27 лютого 2018 / 27 февраля 2018 / 2018-02-27
Опубліковано нову версію стандарту з ризик менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines" / Опубликована новая версия стандарта по риск менеджменту ISO 31000:2018 "Risk management -- Guidelines"

20 лютого 2018 / 20 февраля 2018 / 2018-02-20
Бісфенол А: Регламент Комісії (EU) 2018/213 про бісфенол А в лаках та покриттях, призначених для контакту з харчовими продуктами, був опублікований 12 лютого 2018 року / Бисфенол А: Регламент Комиссии (EU) 2018/213 о бисфеноле А в лаках и покрытиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, был опубликован 12 февраля 2018 года

19 лютого 2018 / 19 февраля 2018 / 2018-02-19
Залишається менше 7 місяців до закінчення переходу (до 14 вересня 2018 року) з версії 2.0 IRIS на вимоги стандарту ІСО/TS 22163:2017 "Застосування в залізничному секторі. Система менеджменту якості. Вимоги до системи управління бізнесом в залізничних організаціях: ІСО 9001:2015 та конкретні вимоги до застосуваня в залізничному секторі". Вимоги ІСО/TS 22163:2017 та Правила сертифікації IRIS:2017 (UNIFE) стандарту IRIS разом складають систему сертифікації по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system)
/ Остается менее 7 месяцев до окончания перехода (до 14 сентября 2018 года) с версии 2.0 IRIS на требования стандарта ИСО/TS 22163:2017 «Применение в железнодорожном секторе. Система менеджмента качества. Требования к системе управления бизнесом в железнодорожных организациях: ИСО 9001:2015 и конкретные требования к применению в железнодорожном секторе». Требования ИСО/TS 22163:2017 и Правила сертификации IRIS:2017 (UNIFE) стандарту IRIS вместе составляют систему сертификации по стандарту IRIS (IRIS Certification™ rev.03 system)

12 лютого 2018 / 12 февраля 2018 / 2018-02-12
Міжнародний стандарт на систему управління охороною праці ISO 45001"Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" буде опублікований в березні 2018 року / Международный стандарт на систему управления охраной труда ISO 45001"Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use" будет опубликован в марте 2018 года

1 лютого 2018 / 1 февраля 2018 / 2018-02-01
Ми раді повідомити, що 31-го січня 2018 року ще один наш замовник в Казахстані отримав сертифікат Американського інституту нафти (АРІ) . Цим сертифікатом підтверджено, що його СМЯ відповідає вимогам API Spec Q1. Сфера дії СМЯ є широкою та включає: "Проектування, управління проектами, закупівлі, виготовлення, складання, випробування, монтаж, введення в експлуатацію та технічне обслуговування технологічних установок, а також систем управління для нафтової, газової та нафтохімічної промисловості" / Мы рады сообщить, что 31-го января 2018 года еще один наш заказчик в Казахстане получил сертификат Американского института нефти (АРІ). Этим сертификатом подтверждено, что его СМК соответствует требованиям API Spec Q1. Сфера действия СМК является широкой и включает: "Проектирование, управление проектами, закупки, изготовление, складирование, испытание, монтаж, введение в эксплуатацию и техническое обслуживание технологических установок, а также систем управления для нефтяной, газовой и нефтехимической промышленности"

25 січня 2018 / 25 января 2018 / 2018-01-25
Обговорення нового AIAG-VDA FMEA Handbook закінчиться 27 лютого 2018 року. Публікація очікується в травні 2018 року. У новому виданні повністю перероблений метод FMEA в декількох ключових областях. Був доданий новий метод під назвою "Додатковий FMEA для моніторингу та системного реагування" (FMEA-MSR), що надає засоби для аналізу діагностичного виявлення і усунення відмов під час операцій клієнта, допомагаючи підтримувати безпечний стан або стан відповідності нормативним вимогам. Презентація AIAG про новий документ - тут / Обсуждение нового AIAG-VDA FMEA Handbook закончится 27 февраля 2018 года. Публикация ожидается в мае 2018 года. В новом издании полностью переработан метод FMEA в нескольких ключевых областях. Был добавлен новый метод под названием "Дополнительный FMEA для мониторинга и системного реагирования" (FMEA-MSR), предоставляющий средства для анализа диагностического обнаружения и устранения отказов во время операций клиента, помогая поддерживать безопасное состояние или состояние соответствия нормативным требованиям. Презентация AIAG о новом документе - здесь

22 січня 2018 / 22 января 2018 / 2018-01-22
Готується до виходу нова версія API RP 13B-1 "Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids" / Готовится к выходу новая версия API RP 13B-1 "Recommended Practice for Field Testing Water-based Drilling Fluids"

10 січня 2018 / 10 января 2018 / 2018-01-10
25 січня 2018 року закінчиться голосування по ISO/FDIS 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use". Очікується, що стандарт буде введений у березні 2018 року / 25 января 2018 года закончится голосование по ISO/FDIS 45001 "Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use". Ожидается, что стандарт будет введен в марте 2018 года

9 січня 2018 / 9 января 2018 / 2018-01-09
Аудит процесу в СМЯ по IATF 16949: перепідготовку по VDA 6.3 (версія 3) потрібно пройти до 30-го червня 2018 року. З 1-го липня 2018 року аудити процесу можна проводити тільки по новій версії VDA 6.3 (ред. 3) / Аудит процесса в СМК по IATF 16949: переподготовку по VDA 6.3 (версия 3) необходимо пройти до 30-го июня 2018 года. С 1-го июля 2018 года аудиты процесса можно проводить только по новой версии VDA 6.3 (ред. 3)

4 січня 2018 / 4 января 2018 / 2018-01-04
В листопаді 2017 року опубліковано стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", який стосується системи управління компетентністю персоналу, який експлуатує нафтові та газові свердловини / В ноябре 2017 года опубликован стандарт ISO/TS 17969:2017 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency management for well operations personnel", касающийся системы управления компетентностью персонала, эксплуатирующего нефтяные и газовые скважины

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ"
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"ISO/TS 29001 Система менеджменту якості нафтогазової компанії по новим вимогам"
"
API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"

"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.