Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

19 липня 2017 / 19 июля 2017 / 2017-07-19
Читайте про головні зміни ASME Boiler & Pressure Vessel Code в редакції 2017 року: "Major Changes in the 2017 Edition of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code" / Читайте о главных изменениях ASME Boiler & Pressure Vessel Code в редакции 2017 года: "Major Changes in the 2017 Edition of the ASME Boiler & Pressure Vessel Code"

17 липня 2017 / 17 июля 2017 / 2017-07-17
Міжнародною організацією по законодавчій метрології опубліковано Настанову OIML G 19:2017 "The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology" (Роль невизначеності вимірювань у рішеннях з оцінки відповідності у законодавчій метрології) / Международной организацией по законодательной метрологии опубликовано Руководство OIML G 19:2017 "The role of measurement uncertainty in conformity assessment decisions in legal metrology" (Роль неопределенности измерений в решениях по оценке соответствия в законодательной метрологии)

12 липня 2017 / 12 июля 2017 / 2017-07-12
Отримано запрошення від Американського товариства якості щодо участі в його роботі / Получено приглашение от Американского общества качества на участие в его работе

11 липня 2017 / 11 июля 2017 / 2017-07-11
ЕКТЦ "ВАТТ" отримав запрошення Міністерства енергетики РФ щодо участі у 2-й міжнародній конференції "Управление рисками в нефтегазовой отрасли" / ЭКТЦ "ВАТТ" получил приглашение от Министерства энергетики РФ на участие во 2-й международной конференции "Управление рисками в нефтегазовой отрасли"

6 липня 2017 / 6 июля 2017 / 2017-07-06
Проведена підготовка внутрішніх аудиторів (з одноденною практикою) по вимогам API Spec Q1 та ISO 19011 / Проведена подготовка внутренних аудиторов (с однодневной практикой) по требованиям API Spec Q1 и ISO 19011

5 липня 2017 / 5 июля 2017 / 2017-07-05
Проведено корпоративний тренінг по вимогам ISO 9001:2015 та FSSC 22000 (ver. 4) / Проведен корпоративный тренинг по требованиям ISO 9001:2015 и FSSC 22000 (ver. 4)

29 червня 2017 / 29 июня 2017 / 2017-06-29
Проведено новий корпоративний тренінг по вимогам API Spec Q1 / Проведен новый корпоративный тренинг по требованиям API Spec Q1

26 червня 2017 / 26 июня 2017 / 2017-06-26
Проведено новий корпоративний тренінг: "Управління ризиками. Планування дій для неперервної діяльності. Управління змінами в системі менеджменту" / Проведен новый корпоративный тренинг: "Управление рисками. Планирование действий для непрерывной деятельности. Управления изменениями в системе менеджмента"

23 червня 2017 / 23 июня 2017 / 2017-06-23
Третя редакція перехідної стратегії IATF 16949 була опублікована 19 червня 2017 року. Ознайомитися / Третья редакция переходной стратегии IATF 16949 была опубликована 19 июня 2017 года. Ознакомиться / Rev. 03 of the IATF 16949 Transition Strategy has been publicated on June, 19, 2017

20 червня 2017 / 20 июня 2017 / 2017-06-20
Подібність. Similarity. Різні стандарти (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), але однакові вимоги. Аналізуючи вхідні дані для проектування продукції маємо враховувати результати оцінки ризиків / Сходство. Similarity. Разные стандарты (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), но одинаковые требования. Анализируя входные данные для проектирования продукции необходимо учитывать результаты оценки рисков / Different standards (API Spec Q1 9th ed., IATF 16949:2016, ISO 13485:2016), but are the same requirements. When analyzing inputs for product design, we shall take into account the results of risk assessment

1 червня 2017 / 1 июня 2017 / 2017-06-01
Американський Інститут Нафти працює над проектом 46-ї редакції API Spec 5 L (46 ed.) "Line Pipe". Нова редакція специфікації буде введена в дію через 6 місяців після публікації / Американский Институт Нефти работает над проектом 46-й редакции API Spec 5 L (46 ed.) "Line Pipe". Новая редакция спецификации будет введена в действие через 6 месяцев после публикации

22 травня 2017 / 22 мая 2017 / 2017-05-22
Наш замовник в Казахстані підтвердив відповідність СМЯ вимогам ISO 9001:2015, API Spec Q1 та отримує сертифікати Американського Інституту Нафти / Наш заказчик в Казахстане подвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015, API Spec Q1 и получает сертификаты Американского Института Нефти

17 травня 2017 / 17 мая 2017 / 2017-05-17
Стандарт IATF 16949:2016 встановлює наступні вимоги щодо документування в системі менеджменту якості: потрібно задокументувати 23 процеси, мати 10 обов'язкових документів та 18 обов'язкових видів записів / Стандарт IATF 16949:2016 устанавливает следующие требования к документированию в системе менеджмента качества: нужно задокументировать 23 процесса, иметь 10 обязательных документов и 18 обязательных видов записей / IATF 16949:2016 establishes the following requirements for quality management system documentation: 23 Documented Processes, 10 Required Documents, 18 Required Records

12 травня 2017 / 12 мая 2017 / 2017-05-12
Американський інститут нафти опублікував в травні окремим документом етичний Кодекс аудитора АРІ та Кодекс поведінки ліцензіатів АРІ, сертифікованих APIQR організацій та заявників. Див. тут / Американский институт нефти опубликовал в мае отдельным документом этический Кодекс аудитора API и Кодекс поведения лицензиатов API, сертифицированных APIQR организаций и заявителей. См. здесь

8 травня 2017 / 8 мая 2017 / 2017-05-08
В Американському інституті нафти (АРІ) йде голосування по 28-й редакції API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Згідно плану розробки стандартів АРІ ця специфікація повинна вийти в 2017 році / В Американском институте нефти (API) идет голосование по 28-й редакции API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Согласно плану разработки стандартов API эта спецификация должна выйти в 2017 году

3 травня 2017 / 3 мая 2017 / 2017-05-03
Продовжуємо консультування наших замовників по специфікаціям API / Продолжаем консультирование наших заказчиков по спецификациям API

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ", 2003-2017
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.