Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

14 грудня 2017 / 14 декабря 2017 / 2017-12-14
Американський інститут нафти (АРІ) на початку грудня цього року опублікував нову 16-ту версію стандарту API Spec 5B. Вона діє з 1-го липня 2018 року / Американский институт нефти (API) в начале декабря с.г. опубликовал новую 16-ю версию API Spec 5B. Она действует с 1-го июля 2018 года

12 грудня 2017 / 12 декабря 2017 / 2017-12-12
Три наших замовники пройшли сертифікаційні аудити АРІ / Три наших заказчика прошли сертификационные аудиты API

11 грудня 2017 / 11 декабря 2017 / 2017-12-11
В.В. Тихоненко 19-го грудня братиме участь у черговому засіданні Ради з акредитації НААУ / В.В. Тихоненко 19-го декабря примет участие в очередном заседании Совета по аккредитации НААУ

4 грудня 2017 / 4 декабря 2017 / 2017-12-04
Публікація ISO 45001 "Occupational health and safety" планується в березні 2018 року / Публикация ISO 45001 "Occupational health and safety" планируется в марте 2018 года

30 листопада 2017 / 30 ноября 2017 / 2017-11-30
В листопаді опублікована версія 6.1 IFS Food "Standard for auditing quality and food safety of food products" / В ноябре опубликована версия 6.1 IFS Food "Standard for auditing quality and food safety of food products"

3 листопада 2017 / 3 ноября 2017 / 2017-11-03
Нас часто запитують про співвідношення між пунктами стандартів ISO 9001:2008 та ISO 9001:2015. Ми рекомендуємо користуватися матрицями, які можна скачати в розділі документів публічного доступу, файл називається: "ISO 9001 Correlation Matrices" / Нас часто спрашивают о соотношениях между пунктами стандартов ISO 9001:2008 и ISO 9001:2015. Мы рекомендуем пользоваться матрицами, которые можно скачать в разделе документов публичного доступа, файл называется: "ISO 9001 Correlation Matrices"

17 жовтня 2017 / 17 октября 2017 / 2017-10-17
Американський інститут нафти (АРІ) проводить повторне голосування по 21-й редакції API Spec 6 A "Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment". Публікація цієї специфікації очікується у 2018 році, а дата введення її в дію - через один рік після публікації, тобто в 2019 році / Американский институт нефти (API) проводит повторное голосование по 21-й редакции API Spec 6 A "Specification for Wellhead and Christmas Tree Equipment". Публикация этой спецификации ожидается в 2018 году, а дата введения ее в действие - через один год после публикации, т.е в 2019 году

16 жовтня 2017 / 16 октября 2017 / 2017-10-16
Радимо скористатися Посібником ISO для малих та середніх підприємств. Цей посібник був оновлений, щоб враховувати версію стандарту 2015 року. Він зроблений для допомоги підприємствам, для розуміння вимог системи екологічного менеджменту та допомогти їм успішно впровадити ISO 14001:2015 - Environmental management systems - A practical guide for SMEs / Советуем воспользоваться Пособием ISO для малых и средних предприятий. Это пособие было обновлено, чтобы учитывать версию стандарта 2015 года. Он сделан для помощи предприятиям, для понимания требований системы экологического менеджмента и помочь им успешно внедрить ISO 14001:2015 - Environmental management systems - A practical guide for SMEs

12 жовтня 2017 / 12 октября 2017 / 2017-10-12
З 01.10.2017 введений в дію ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) "Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування". Це добрий документ для підприємств, які впроваджують або вдосконаюють систему екологічного менеджменту / С 01.10.2017 введен в действие ДСТУ ISO 14004:2016 (ISO 14004:2016, IDT) "Системы экологического управления. Общие руководящие указания по внедрению". Это хороший документ для предприятий, которые внедряют или совершенствуют систему экологического менеджмента

6 жовтня 2017 / 6 октября 2017 / 2017-10-06
З 2-го по 6-те жовтня нами проведено аудит другої сторони по виконанню вимог API Spec Q1 та специфікацій АРІ на продукцію / С 2-го по 6-е октября нами проведен аудит второй стороны по выполнению требований API Spec Q1 и спецификаций АРІ на продукцию

28 вересня 2017 / 28 сентября 2017 / 2017-09-28
Вперше в Україні нами проведено тренінг по додатковим вимогам FSSC (FSSC 22000 ver. 4.1) щодо захисту продукції від шахрайства, харчового захисту та управління алергенами. Розглянуті розроблені нові методики захисту продукції від шахрайства, харчового захисту та управління алергенами. Також розглянуті вимоги GFSI (ver. 7.1) - загальні та профільні для підприємств / Впервые в Украине нами проведен тренинг по дополнительным требованиям FSSC (FSSC 22000 ver. 4.1) по защите продукции от мошенничества, пищевой защиты и управления аллергенами. Рассмотрены разработанные новые методики защиты продукции от мошенничества, пищевой защиты и управления аллергенами. Также рассмотрены требования GFSI (ver. 7.1) - общие и профильные для предприятий

15 вересня 2017 / 15 сентября 2017 / 2017-09-15
Наш замовник успішно пройшов аудит по новій версії стандарту для СМЯ підприємств автомобільної промисловості та отримає сертифікат відповідності стандарту IATF 16949:2016. Ми раді були надати йому консультаційну та тренінгову підтримку / Наш заказчик прошел аудит по новой версии стандарта для СМК предприятий автомобильной промышленности и получит сертификат соответствия стандарту IATF 16949:2016. Мы рады были предоставить ему консультационную и тренинговую поддержку

11 вересня 2017 / 11 сентября 2017 / 2017-09-11
Внесли в BSI пропозицію до проекту стандарту ISO 19011 / Внесли в BSI предложение к проекту стандарта ISO 19011


8 вересня 2017 / 8 сентября 2017 / 2017-09-08
Схема сертифікації FSSC 22000 в вересні опублікувала два документа: "FSSC 22000-FSMA Alignment - September 2017" і версію 1 "Supplement FSSC 22000 & FSMA for Human Food". Ці нові документи призначені для того, щоб допомогти сертифікованим організаціям FSSC 22000 інтегрувати вимоги правила FSHA PCHF в свою систему управління безпечністю харчових продуктів (FSMS), тим самим уникаючи необхідності в двох окремих планах щодо безпечності харчових продуктів / Схема сертификации FSSC 22000 в сентябре опубликовала два документа: "FSSC 22000-FSMA Alignment - September 2017" и версию 1 "Supplement FSSC 22000 & FSMA for Human Food". Эти новые документы предназначены для того, чтобы помочь сертифицированным организациям FSSC 22000 интегрировать требования правила FSHA PCHF в свою систему управления безопасностью пищевых продуктов (FSMS), тем самым избегая необходимости в двух отдельных планах относительно безопасности пищевых продуктов

7 вересня 2017 / 7 сентября 2017 / 2017-09-07
Опубліковано для публічного обговорення нова версія GRI Standard 403: "Occupational Health and Safety". Цей стандарт використовується організаціями для звітування про вплив, пов'язаний із здоров'ям та безпекою працівників. Стандарти GRI - це перші світові стандарти звітності щодо сталого розвитку. Вони мають модульну, взаємопов'язану структуру та являють собою найкращий світовий досвід для звітування про низку економічних, екологічних та соціальних наслідків / Опубликована для публичного обсуждения новая версия GRI Standard 403: "Occupational Health and Safety". Этот стандарт используется организациями для отчетности о влиянии, связанным со здоровьем и безопасностью работников. Стандарти GRI - это первые мировые стандарты отчетности по устойчивому развитию. Они имеют модульную, взаимосвязанную структуру и представляют собой лучший мировой опыт для отчетности о ряде экономических, экологических и социальных последствий

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ", 2003-2017
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"API Spec Q2 - Система менеджменту якості за вимогами стандартів API Spec Q2 (1-е видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q2, ISO 9001 та ISO 19011"
"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.