Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Экспертно-консультационный и тренинговый Центр "ВАТТ"
VATT Ltd, Union of Experts

akademia@ln.ua
Тел.: +З8 О5О З11 88 47
Тел./факс:
О44 5174З57
Адреса: Київ, вул. П.Орлика, 6-9

Спілка фахівців-експертів з якості
Союз специалистов-экспертов по качеству
Union of Specialists and Experts on Quality

experts@akademia.kiev.ua
Тел.: +З8 О67 895 ЗО 81
Тел./факс:
О44 516472О
Для листів: а/с 2З7, Київ, О2ОО2
Експертно-консультаційний та тренінговий Центр "ВАТТ"
Ми пропонуємо наступні послуги
Консультаціі

Школа сучасного менеджменту

Корпоративні семінари-практикуми
С
пеціалізовані тренінги
Документи для систем управління
Дистанційний консалтинг "ВАТТ"
Аудити закупівель

Менеджер операційного бізнесу
Галузі діяльності клієнтів ЕКТЦ "ВАТТ"
Архів новин
Фото галерея
Наші партнери
Русская версия сайта

English version


Замовляйте наші ДОВІДНИКИ / Заказывайте наши СПРАВОЧНИКИ:
"Практичний довідник спеціаліста-еколога" / "Справочник специалиста-эколога"

"Практичний довідник по проведенню аудитів охорони праці" / "Практический справочник по проведению аудитов по охране труда"

"Практичний довідник для оцінки небезпек і ризиків в сфері охорони праці" / "Практический справочник для оценки опсаностей и рисков в сфере охраны труда"

"Практичний довідник спеціаліста з GDP" / "Справочник специалиста по GDP"


"Танок", 60х70 см, 2003 рік
Автор Наталя Поліщук
Шановні колеги, вітаємо Вас на сайті Експертно-консультаційного та тренінгового Центру "ВАТТ" та бажаємо Вам гарного дня
Уважаемые коллеги, приветствуем Вас на сайте Экспертно-консультационного и тренингового Центра "ВАТТ" и желаем Вам хорошего дня
Dear Customers, welcome on VATT Ltd web site. Have a nice day


НОВИНИ / НОВОСТИ / NEWS

22 травня 2017 / 22 мая 2017 / 2017-05-22
Наш замовник в Казахстані підтвердив відповідність СМЯ вимогам ISO 9001:2015, API Spec Q1 та отримує сертифікати Американського Інституту Нафти / Наш заказчик в Казахстане подвердил соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015, API Spec Q1 и получает сертификаты Американского Института Нефти

17 травня 2017 / 17 мая 2017 / 2017-05-17
Стандарт IATF 16949:2016 встановлює наступні вимоги щодо документування в системі менеджменту якості: потрібно задокументувати 23 процеси, мати 10 обов'язкових документів та 18 обов'язкових видів записів / Стандарт IATF 16949:2016 устанавливает следующие требования к документированию в системе менеджмента качества: нужно задокументировать 23 процесса, иметь 10 обязательных документов и 18 обязательных видов записей / IATF 16949:2016 establishes the following requirements for quality management system documentation: 23 Documented Processes, 10 Required Documents, 18 Required Records

12 травня 2017 / 12 мая 2017 / 2017-05-12
Американський інститут нафти опублікував в травні окремим документом етичний Кодекс аудитора АРІ та Кодекс поведінки ліцензіатів АРІ, сертифікованих APIQR організацій та заявників. Див. тут / Американский институт нефти опубликовал в мае отдельным документом этический Кодекс аудитора API и Кодекс поведения лицензиатов API, сертифицированных APIQR организаций и заявителей. См. здесь

8 травня 2017 / 8 мая 2017 / 2017-05-08
В Американському інституті нафти (АРІ) йде голосування по 28-й редакції API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Згідно плану розробки стандартів АРІ ця специфікація повинна вийти в 2017 році / В Американском институте нефти (API) идет голосование по 28-й редакции API Spec 11 B "Standard for Steel Sucker Rods and Pony Rods, FRP Sucker Rods and Pony Rods, Sinker Bars, Polished Rods, Couplings and Sub-Couplings, Thread Gauges for Sucker Rod and Polished Rod Connections, Pumping Tees, Stuffing Boxes, Polished Rod Clamps, and Polished Rod Liners". Согласно плану разработки стандартов API эта спецификация должна выйти в 2017 году

3 травня 2017 / 3 мая 2017 / 2017-05-03
Продовжуємо консультування наших замовників по специфікаціям API / Продолжаем консультирование наших заказчиков по спецификациям API

28 квітня 2017 / 28 апреля 2017 / 2017-04-28
Стосовно впровадження та сертифікації СМОПіЗ по стандарту BS OHSAS 18001:2007. Можна СМОПіЗ впроваджувати та сертифікувати по BS OHSAS 18001:2007, а також проходити ре-сертифікацію. Публікація нового стандарту ISO 45001 очікується в лютому 2018 року. Стандарт зараз на стадії 40.00 (DIS). Потім - стадія FDIS (50.00). Після опублікування стандарту - трирічний перехідний період з вимог BS OHSAS 18001:2007 на вимоги ISO 45001. Дивіться графік розробки та публікації ISO 45001 тут / Касательно внедрения и сертификации СМОТиЗ по стандарту BS OHSAS 18001:2007. Можно СМОТиЗ внедрять и сертифицировать по BS OHSAS 18001:2007, а также проходить ре-сертификацию. Публикация нового стандарта ISO 45001 ожидается в феврале 2018 года. Стандарт сейчас на стадии 40.00 (DIS). Затем - стадия FDIS (50.00). После опубликования стандарта - трехлетний переходной период с требований BS OHSAS 18001:2007 на требования ISO 45001. Смотрите график разработки и публикации ISO 45001 тут

27 квітня 2017 / 27 апреля 2017 / 2017-04-27
Наш замовник успішно пройшов сертифікаційний аудит з ISO 9001:2015, FSSC 22000 (ver. 4) / Наш заказчик успешно прошел сертификационный аудит по ISO 9001:2015, FSSC 22000 (ver. 4)

21 квітня 2017 / 21 апреля 2017 / 2017-04-21
Опубліковано стандарт ISO 20400:2017 "Sustainable procurement -- Guidance" (Стійкі закупівлі. Настанова). Стандарт призначений для зацікавлених сторін, які приймають участь у рішеннях та процесах закупівель або які схильні до впливу. Стійкі закупівлі - закупівлі, що забезпечують довготривалі соціальні, економічні та екологічні вигоди. Стандарт ISO 20400 також і настанова з інтеграції соціальної відповідальності в процес закупівель, як це визначено в ISO 26000 / Опубликован стандарт ISO 20400:2017 "Sustainable procurement -- Guidance" (Устойчивые закупки. Руководство). Стандарт предназначен для заинтересованных сторон, участвующих в решениях и процессах закупок или подверженных их воздействию. Устойчивые закупки - закупки, обеспечивающие долгосрочные социальные, экономические и экологические выгоды. Стандарт ISO 20400 также и руководство по интеграции социальной ответственности в процесс закупки, как это определено в ISO 26000

18 квітня 2017 / 18 апреля 2017 / 2017-04-18
Продовжується робота над новою версією стандарту ISO/IEC 17025:2017 "Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій" / Продолжается работа над новой версией стандарта ISO/IEC 17025:2017 "Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий"

12 квітня 2017 / 12 апреля 2017 / 2017-04-12
Наш представник - Тихоненко В.В. 11-го квітня 2017 року у Києві взяв участь у черговому засіданні Ради з акредитації НААУ та вів це засідання як голова Ради з акредитації / Наш представитель - Тихоненко В.В. 11-го апреля 2017 года в Киеве принял участие у очередном заседании Совета по акредитации НААУ и вел это заседание как председатель Совета по акредитации

6 квітня 2017 / 6 апреля 2017 / 2017-04-06
Продовжуємо консультаційні та тренінгові роботи по впрвадженню вимог специфікацій АРІ / Продолжаем консультационные и тренинговые работы по внедрению требований спецификаций АРІ

4 квітня 2017 / 4 апреля 2017 / 2017-04-04
Продовжуємо роботи по впровадженню вимог стандарту IATF 16949:2016 / Продолжаем работы по внедрению требований стандарта IATF 16949:2016

31 березня 2017 / 31 марта 2017 / 2017-03-31
Провели перший в Україні тренінг по вимогам FSSC 22000 (ver. 4), GFSI (ver. 7) та запланованим змінам в новій версії ISO 22000 / Провели первый в Украине тренинг по требованиям FSSC 22000 (ver. 4), GFSI (ver. 7) и запланированным изменениям в новой версии ISO 22000

24 березня 2017 / 24 марта 2017 / 2017-03-24
Ми внесли зміни в програму нашого семінару по FSSC 22000. Тепер ще й розкажемо про 7-му версію вимог GFSI / Мы внесли изменения в программу нашего семинара по FSSC 22000. Теперь еще и расскажем о 7-й версии требований GFSI

23 березня 2017 / 23 марта 2017 / 2017-03-23
Продовжується робота над проектом стандарту з управління інфраструктурою організації DIS/ISO 41001 "Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use". Стандарт буде опубліковано в 2018 році / Продолжается работа над проектом стандарта по управлению инфраструктурой организации DIS/ISO 41001 "Facility management - Management systems - Requirements with guidance for use". Стандарт будет опубликован в 2018 году

15 березня 2017 / 15 марта 2017 / 2017-03-15
Згідно з вимогами FSSC 22000 (rev. 4, 2017) нами розроблено документи:
1. По оцінці загроз продовольчому захисту. 2. По запобіганню продовольчому шахрайству. 3. По управлінню алергенами / Согласно требованиям FSSC 22000 (rev. 4, 2017) нами разработаны документы: 1. По оценке угроз продовольственной защите. 2. По предупреждению продовольственного мошенничества. 3. По управлению аллергенами

14 березня 2017 / 14 марта 2017 / 2017-03-14
Нова версія API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (SECOND EDITION) вводиться в дію з 6-го червня 2017 року / Новая версия API Spec 7-2 "Threading and Gauging of Rotary Shouldered Connections" (SECOND EDITION) вводится в действие с 6-го июня 2017 года

7 березня 2017 / 7 марта 2017 / 2017-03-07
Запрошуємо на наш консультаційний семінар у Львові: "Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011" / Приглашаем на наш консультационный семинар во Львове: "Система менеджмента качества по требованиям стандартов API Spec Q1 (9-е изд.), ISO 9001:2015 и проведение внутренних аудитов с учетом требований стандартов API Q1, ISO 9001 и ISO 19011"

6 березня 2017 / 6 марта 2017 / 2017-03-06
Скоро вийде 21-ша редакція API Spec 6 A. Специфікацію буде введено через 6 місяців після її публікації / Скоро выйдет 21-я редакция API Spec 6 A. Спецификация будет введена через 6 месяцев после ее публикации

3 березня 2017 / 3 марта 2017 / 2017-03-03
Успішно завершили чотириденний корпоративний тренiнг по вимогам стандарту IATF 16949:2016 / Успешно завершили четырехдневный корпоративный тренинг по требованиям стандарта IATF 16949:2016 / Successfully completed corporate training on requirements of the standard IATF 16949:2016 (The new IATF 16949:2016 standard is based on new ISO 9001:2015 requirements and developed to complement it in automotive industry)

АРХІВ НОВИН / АРХИВ НОВОСТЕЙ

ТОВ "ВАТТ", 2003-2017
Спілка фахівців-експертів з якості
Підготовка
Публікаціі
Стандарти
Сертифікація
Учбові матеріали
Русская версия сайта


Консультаційні семінари-тренінги:
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі
"Система менеджменту якості по вимогам стандартів API Spec Q1 (9-те видання), ISO 9001:2015 та проведення внутрішніх аудитів з урахуванням вимог стандартів API Q1, ISO 9001 та ISO 19011"
"ISO 9001:2015. Перехід на нову версію стандарту з урахуванням ISO/TS 9002:2016"
"IATF 16949:2016. Вимоги стандарту та проведення внутрішніх аудитів"
"Розвиток бізнесу: що потрібно для постачання продукції українських підприємств в ЄС та інші країни"
"Система управління економічною безпекою підприємства"
"HoReCa: Забезпечення безпечності та якості харчової продукції в ресторані, в кафе. Зміни в законодавстві. Застосування принципів НАССР"
"Підготовка інженерів з охорони праці лісгоспів"
"Метрологічна діяльність на підприємствах та в лабораторіях у 2016 році"

"Новий ISO 14001:2015" / "Новый ISO 14001:2015"
"Виготовлення та постачання безпечної харчової упаковки"
"Стійкий розвиток міського співтовариства. Показники міських послуг та якості життя"
"Відкликання продукції (ISO 10393:2013)"
"Проведення аудиту охорони праці"

"Система управління охороною праці на підприємствах електроенергетики згідно нових вимог"

"ISO 45001 Системи управління охороною праці та здоров'ям - Вимоги та настанови щодо використання"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Ризики, непередбачені обставини, критичні закупівлі, управління змінами"
"Поводження з відходами на підприємстві"
"Система менеджменту якості в медичних лабораторіях - сучасні вимоги"
"Внутрішній аудитор системи енергоменеджменту"
"Перевірки при провадженні певних видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я"
"Охорона навколишнього середовища, здоров'я та праці на фармацевтичному (біотехнологічному) виробництві"
Заповнити ЗАМОВЛЕННЯ на участь у семінарі"Весна", 70х50 см, 2001 рік
Автор Юрій Копчак


"Ромашки", 50х70 см, 2004 рік
Автор Юрій Копчак


"Квіти", 65х65 см, 2003 рік
Автор Юрій Копчак

Бо так Бог полюбив світ, що дав Свого Єдинородного Сина, щоб кожний, хто вірить у Нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангеліє від Івана 3:16.
Якщо визнаєш своїми устами Господа Ісуса й повіриш у своєму серці, що Бог підняв Його з мертвих, то спасешся. Послання апостола Павла до Римлян 10:9.
Бо кожен, хто покличе Господнє Ім'я, буде спасений. Послання апостола Павла до Римлян 10:13.
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3:16.
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Послание апостола Павла к Римлянам 10:9.
Ибо всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся.
Послание апостола Павла к Римлянам 10:13.
For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. The Gospel according to Saint John 3:16.
That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:9.
For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. The epistle of Paul the apostle to the Romans 10:13.